Menüü

Tartu Maratoni Klassik 2022

Sinu sportlik aastaring.
Täiendav info

TARTU MARATONI KLASSIK

JUHEND

 1. Tartu Maratoni Klassiku (edaspidi Klassik ja sari) eesmärgiks on motiveerida inimesi tegelema aastaringselt liikumisharrastusega ja osalema Klubi Tartu Maraton korraldatavatel rahvaspordi suurüritustel.
 2. 2022. aasta Klassiku moodustavad 5 alljärgnevat Klubi Tartu Maraton korraldatavat üritust:
  • 48. Tartu Maraton 20.02.2022 (edaspidi ka TM): 63 km, 31 km ning virtuaalsõit 20.12.2021-20.03.2022
  • 40. Tartu Maastikumaraton 08.05.2022 (edaspidi ka MM): 42, 24, 10 ja 5 km ning virtuaaljooks 22.04.-15.05.2022
  • 41. Tartu Rattaralli 29.05.2022 (edaspidi ka RR): 128, 60, 27 km ning virtuaalsõit 20.05.-5.06.2022
  • 25. Tartu Rattamaraton 18.09.2022 (edaspidi ka RM): 89, 40 ja 21 km ning virtuaalsõit 9.09.-25.09.2022
  • 11. Tartu Linnamaraton 01.10.2022 (edaspidi ka LM): 42, 21 ja 10 km ning virtuaaljooks 23.09.-9.10.2022
  • Sarjas osalejaks loetakse vähemalt ühe ürituse ühe distantsi läbinu, olenemata registreerimise ajast ja viisist.
  • Sarja läbinuks loetakse kõigil toimunud üritustel finišeerunud osaleja, arvesse lähevad ka virtuaalüritused.
 3. Registreerimine toimub Klubi Tartu Maraton kodulehel www.tartumaraton.ee.
  Sarjas osalemiseks võib registreerida kõikidele üritustele korraga või eraldi ühele või mitmele üritusele vastavalt osaleja soovile. Osavõtutasude määrad ja registreerimise tähtajad on ära toodud kodulehe registreerimiskeskkonnas ning iga ürituse juhendis.
  3.1. Samaaegselt mitmele 2022. aasta sarja üritusele registreerimisel kehtivad järgmised soodustused (distantsist sõltumata):
  • 3 üritusele korraga registreerides - 10% hetke osavõtutasudest,
  • 4 üritusele korraga registreerides - 15% hetke osavõtutasudest,
  • 5 üritusele korraga registreerides - 20% hetke osavõtutasudest.​

​3.2. Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) noortele 50% hinnasoodustus käimasoleva registreerimisvooru hinnast (v.a. ümberregistreerimistasu ja võistluspäeva hommikul makstud osavõtutasu), kui ürituse juhendis pole näidatud teisiti.
3.3. Pensionäri või noore soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus ja osavõtutasude sooduspaketid) ei laiene.
3.4. Gruppidele kehtib soodustus -10% hetke osavõtutasudest 10 või enama muud soodustust mittesaava osaleja korral. Grupisoodustuse kasutamiseks tuleb registreeruda iseteeninduskeskkonnas ühtse grupina.

 1. Sarja individuaalne paremusjärjestus selgitatakse Klassiku kõikide eelnimetatud ürituste tulemuste alusel. Varjatud nimega osaleja tulemust punktiarvestuses ei kuvata.
  4.1. Paremusjärjestuse selgitamiseks arvutatakse võistleja koha indeks (edaspidi K) iga ürituse põhipäeva tulemuse kohta:  Mida suurem on K indeks, seda parem on tulemus. Tulemused ümardatakse ühe komakohani. Iga osaleja saab vähemalt 1 punkti.
  4.2. Eri osavõistluste K indeksi kaal on erinev. Distantside K indeksi kaalud on näidatud järgnevas tabelis.
   
  Üritus Kaal Punktid
  TM 63 km 105% K indeks * 1,05
  MM 42 ja 24 km, RR 128 km, RM 89 km, LM 42 km 100% K indeks * 1
  TM 31 km 75% K indeks * 0,75
  MM 10 km, RR 60 km, RM 40 km, LM 21 km 70% K indeks * 0,7
  RR 27 km, RM 21 km, LM 10 km 50% K indeks * 0,5
  MM 5 km 40% K indeks * 0,4

  4.3. Põhidistantside võidu väärtustamiseks saavad iga ürituse selle distantsi esimesed 6 lõpetajat lisaks K indeksi järgi arvutatud punktidele boonuspunkte järgmiselt: 100, 50, 25, 15, 10 ja 5.
  Boonusega distantsid on TM 63 km, MM 24 km, RR 128 km, RM 89 km ja LM 42 km.
  4.4. Ürituse virtuaaldistantsi lõpetanu (sõltumata distantsi pikkusest), kellel pole sama ürituse põhipäeva tulemust, saab sellelt ürituselt 1 Klassiku punkti.
  4.5. Sarja paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse iga osaleja igal üritusel kogutud punktid.
  4.6. Sarja üldkokkuvõttes võrdse punktisumma kogunud osalejatest saab kõrgema koha see, kes sai oma parimalt ürituselt punkte rohkem kui teine sama kogusummaga osaleja oma parimalt ürituselt.
  4.7. Paremusjärjestuse vahekokkuvõtted tehakse iga ürituse järel ja avaldatakse ametlikes tulemustes Klubi Tartu Maraton kodulehel.
  4.8. Lõplik paremusjärjestus selgitatakse välja pärast hooaja viimast üritust (k.a. virtuaaldistantsid) ja avaldatakse üritusejärgsel reedel Klubi Tartu Maraton kodulehel.
 2. Sarja võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse välja ühes, tiimide võistlusklassis. Klubide ja firmade arvestust eraldi ei peeta. Meeste ja naiste võistkondlikku arvestust eraldi ei peeta. 
  5.1. Tiimid võivad olla nii registreeritud spordiklubid, vabalt moodustatud kollektiivid ja sõpruskonnad kui ka ettevõtte töötajatest moodustatud võistkonnad.
  5.2. Iga ürituse võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse tiimi 5 parema osaleja saadud punktid. Varjatud nimega osaleja tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
  5.3. Sarja arvestusse lähevad tiimi kõigi ürituste liidetud punktisummad.
  Sarja üldkokkuvõttes võrdse punktisumma korral saab kõrgema koha tiim, kelle parima ürituse punktisumma on suurem.
  5.4. Iga ürituse 3 paremat tiimi autasustakse järgnevalt: 1. koht: karikas + 7 tasuta osalust hooaja järgmisel üritusel; 2. koht: karikas + 5 tasuta osalust hooaja järgmisel üritusel; 3. koht: karikas + 3 tasuta osalust hooaja järgmisel üritusel. Karikad antakse üle Klubis Tartu Maraton üritusejärgsel nädalal, tasuta registreerimise info saadetakse tiimi esindaja e-postile.
 3. Sarjas osalejate tunnustamine toimub pärast sarja viimast üritust.
  6.1. Autasustatakse sarja 3 paremat naist, meest, tiimi. Paremusjärjestuse alusel on õigus auhindadele võistlejatel, kes on osalenud kõigil hooaja üritustel (kas põhipäeval või virtuaaldistantsil).
  Naiste ja meeste arvestuse kolme parimat autasustatakse rahalise auhinnaga (1. koht - 500 €; 2. koht - 300 €; 3. koht - 200 €), karika ja sponsorite poolt välja pandud esemeliste auhindadega.
  Tiimide arvestuse kolme parimat autasustatakse tasuta osalusega järgmiseks hooajaks (1. koht - 7 tasuta osalust; 2. koht - 5 tasuta osalust; 3. koht - 3 tasuta osalust), karika ja sponsorite poolt välja pandud esemeliste auhindadega.
  6.2. Klassiku auhinnalised kohad selgitatakse välja juhul, kui hooaja jooksul toimub vähemalt 3 reaalset üritust. Auhinnalised kohad selgitatakse välja ja võitjaid autasustatakse paremusjärjestuse alusel pärast hooaja viimase ürituse põhidistantse, enne virtuaaldistantside lõplikku punktiarvestust.
  6.3. Klassiku kõigil üritustel osalenud (sarja läbinud) saavad sarja hooaja medali ja diplomi.
 4. Kõik sarja üritused korraldatakse vastavalt nende juhenditele.
 5. Proteste Klassiku koondtulemuste osas saab esitada 3 päeva jooksul pärast viimast võistlust.
 6. Kõik juhendis käsitlemata juhud lahendab Klubi Tartu Maratoni juhatus.