Menüü
L 05.10.2024

Sügisvärvides ülikoolilinna tutvustav jooksufestival.
Täiendav info
 • 1. Üldinfo

  1.1. 13. Tartu Linnamaratoni (edaspidi: üritus) korraldavad Klubi Tartu Maraton juhatuse kinnitatud ürituse nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ning toetajate kaasabil vastavalt Eesti Kergejõustikuliidu võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ja Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele. Üritus on Tartu Maratoni Klassiku viiendaks osavõistluseks.
   

  1.2. Lisaks põhiüritusele 5. oktoobril 2024 toimub 13. Tartu Linnamaratoni virtuaaljooks 27. septembrist kuni 13. oktoobrini 2024 vastavalt eraldi juhendile. Virtuaaljooksul osalemiseks tuleb eraldi registreerida, registreerimine virtuaaljooksule ei taga osalemise õigust põhiüritusel ja vastupidi. Osaleda saab ühel distantsil kas põhiüritusel või virtuaaljooksul, kuid mitte mõlemal.

   

  1.3. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt.

 • 2. Stardi aeg ja koht

  2.1. 13. Tartu Linnamaraton toimub laupäeval, 5. oktoobril 2024.

  • 42,2 km (edaspidi 42 km) jooksu ühisstart antakse kell 9.30 Tartus Vabaduse puiesteel, finiš on Tartus Raekoja platsil. Vaheajavõtupunktid asuvad 10 km, 21,1 km (poolmaraton) ja 30 km läbimise järel.
  • 21,1 km (edaspidi 21 km) jooksu ühisstart antakse kell 11.00 Tartus Vabaduse puiesteel, finiš on Tartus Raekoja platsil. Vaheajavõtupunkt asub 10 km läbimise järel.
  • 10 km distantsi võib läbida ka kõndides (kõnnikepid ei ole kohustuslikud). Ohutuse huvides stardivad kõnnikeppidega kõndijad eraldi viimases stardigrupis.
  • Kepikõndijad ei tohi kaasvõistlejate ohutuse huvides rajal joosta. 10 km jooksu ja kõnni ühisstart antakse kell 14.00 Tartus Vabaduse puiesteel, finiš on Tartus Raekoja platsil. Vaheajavõtupunkt asub 5 km läbimise järel.
  • Lõpuprotokollis avaldatakse jooksjate ja kõndijate tulemused koos. Tartu Maratoni Klassiku arvestuses loetakse kõndijate ajad sama pikkusega jooksudistantsi paremusjärjestuse hulka.
 • 3. Registreerimine ja ümberregistreerimine

  3.1. Osavõtjate registreerimine toimub:

  • internetis Klubi Tartu Maratoni veebilehel kuni 4.10.24 kella 17.00-ni;
  • Klubis Tartu Maraton (Laulupeo pst. 25, Tartu, info tel. 7421 644, 51 50 360) kuni 3.10.24 kella 17-ni;
  • võistluskeskuses (Tartus Raekoja platsil) 4.10.24 kell 12.00-17.00 ja 5.10.24 enne starte.
  • Tiimide registreerimisega tutvu SIIN.

   

  3.2. Ümberregistreerimine (osavõtja nime ja/või distantsi vahetus) toimub:

  • kodulehe iseteeninduskeskkonnas kuni 4.10.24 kell 17:00
  • võistluskeskuses 4.10.24 kell 12:00-17:00.
  • Ümberregistreerimine on iseteeninduskeskkonnas tasuta kuni teise registreerimisvooru lõpuni.
  • Alates ürituse kolmandast voorust on isiku- ja/või distantsivahetust tehes ümberregistreerimistasu 10 € (+ osavõtutasude vahe, kui registreeritakse lühemalt distantsilt pikemale või mittekehtiva soodustuse puhul). 
  • Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse.
  • Kaotatud / maha unustatud stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10 €. 

   

  3.3. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut juhendiga ja lubada kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

   

  3.4. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

 • 4. Osavõtutasud

  Kuupäev 10 km 21 km 42 km
  kuni 31.12.2023 25 € 35 € 50 €
  01.01.-09.09.2024 26 € 36 € 51 €
  10.09.-30.09.2024 36 € 46 € 61 €
  01.10.-04.10.2024 51 € 61 € 91 €
  05.10.2024 61 € 71 € 101 €

   

  4.1. Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) noortele 30% hinnasoodustus käimasoleva registreerimisvooru hinnast (v.a. ümberregistreerimistasu ja võistluspäeva hommikul makstud osavõtutasu). Pensionäri või noore soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus ja osavõtutasude sooduspaketid) ei laiene.
   

  4.2. Gruppidele kehtib soodustus -10% hetke osavõtutasudest 10 või enama muud soodustust mittesaava osaleja korral. Grupisoodustuse kasutamiseks tuleb registreeruda iseteeninduskeskkonnas ühtse grupina.

   

  4.3. Osavõtutasu sisaldab: tähistatud rada, stardinumber ajavõtukiibiga, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, autasustamine, nimeline diplom tulemusega lõpetajatele, osavõtumedal, 42 km lõpetajatele Finisheri T-särk, vajadusel meditsiiniabi, pakihoid, katkestajate transport rajalt finišisse ning osalemisvõimalus kõikidel teistel programmilistel üritustel, kus eraldi osavõtumaksu ei nõuta. 

   

  4.4. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel hiljemalt 04.10.24 kell 17.00 kantakse pool osavõtutasust osaleja kasutajakontole krediidiks, mida ta saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Klassiku võistlustele registreerimisel. Arstitõend tuleb saata meiliaadressil tartumaraton@tartumaraton.ee.   

 • 5. Osalemise üldised reeglid

  5.1. Osavõtt üritusest toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
   

  5.2. Osaleda võivad kõik 2009. a. (kahel lühemal rajal 2012. a.) ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 10 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 
  42 km vanuseklassid:
  Naised: N17 (sünniaastad 2009-07), N20 (06-04), N21 (2003-1990), N35 (89-85), N40 (84-80), N45 (79-75), N50 (74-70), N55 (69-65), N60 (64-60), N65 (59-55), N70 (54 ja varem); 
  Mehed: M17 (2009-07), M20 (06-04), M21 (2003-1990), M35 (89-85), M40 (84-80), M45 (79-75), M50 (74-70), M55 (69-65), M60 (64-60), M65 (59-55), M70 (54-50), M75 (49-45), M80 (44 ja varem).

   

  5.3. Tartu Linnamaratonil osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad rahvusvahelise kergejõustikuliidu IAAF dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA-l  ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas.  

   

  5.4. Seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukrainas ei saa Venemaa ja Valgevene sportlased Tartu Linnamaratonil osaleda. Erandiks on Eestis elamisloaga elavad venelased ja valgevenelased.

 • 6. Korraldus stardis / finišis ja rajal

  6.1. 42 km rajal on 8 teenindus-toitlustuspunkti (TP) ja 2 joogipunkti; 21 km rajal on 4 teeninduspunkti ja 2 joogipunkti; 10 km rajal on 2 teeninduspunkti ja 1 joogipunkt.

   

  6.2. Ürituse rada kulgeb Tartu linna ja lähiümbruse teedel ja tänavatel. Rada on tähistatud. Rajal edasiliikumiseks auto, jalgratta vms. mootori- või inimjõul liikuva transpordivahendi kasutamise eest ning kepikõndijate puhul jooksmise eest osaleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse foto või videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist.

   

  6.3. Teed on osaliselt liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest. Jalgratastel võistlusrajal liikumine ja võistluse jälgimine on keelatud (va korraldajate eraldusmärkidega ratturid). Võistlejate ohutuse huvides ei tohi jalgratturid võistlusrajal segada jooksjate liikumist. Jalgratturitel on kohustus täita liikluse reguleerijate või võistluse korraldajate märguandeid.

   

  6.4. Prügialad. 
  Võistluste rajal on tähistatud prügiala enne ja pärast iga TP-d. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on hiljem raske leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv.

   

  6.5. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi ja EPR Tartumaa Seltsiga. Informatsioon abivajajate kohta tuleks edastada hädaabinumbril 112.

   

  6.6. Kaotatud-leitud asjad tuleb anda TP ülema kätte, kus need tuuakse finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte finišis sekretariaadist ja Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast üritust.

 • 7. Ajalimiidid

  7.1. 42 km raja läbimiseks on aega 6,5 tundi, 21 km läbimiseks 3 tundi ja 10 km läbimiseks 2 tundi.

   

  Kontrollpunkt Distants 42 km Distants 21 km Distants 10 km
  1. Ropkamõisa TP 5,3 km 10:20 5,3 km 11:45 - -
  2. Annelinna TP 10 km 11:05 10 km 12:30 - -
  3. Rõõmu tee TP 15 km 11:55 - - - -
  4. Ihaste TP 20,2 km 12:35 - - - -
  5. Lammi TP 25,1 km 13:20 - - - -

  6. Annelinna TP

  31,5 km 14:15 - - 4,7 km 15:00
  1A. Nike Kaarsilla joogipunkt 33,5 km 14:30 12 km 12:45 6,6 km 15:20
  7. Supilinna TP  36,5 km 15:00 15 km 13:10 7.8 km 15:30

  2A. RC Cola Laululava joogipunkt

  38,8 km 15:20 17,3 km 13:30 - -

  8. Toomemäe TP

  40,5 km 15:40 19 km 13:45 - -
  Finiš 42,2, km 16:00 21,1 km 14:00 10 km 16:00

   

  7.2. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-dest katkestajate bussiga finišisse.

 • 8. Stardigrupid

  Stardigrupp 42 km stardinumbrid 
  1-1000
  21 km stardinumbrid
  1001-3000
  10 km stardinumbrid
  3001-10000
  Eliitgrupp alla 3 tunni

  alla 1 t 30 min

  alla 40 min

  1. grupp

  3 t - 3 t 45 min

  1 t 31 min - 1 t 45 min

  41 min - 45 min

  2. grupp

  3 t 46 min - 4 t 20 min

  1 t 46 min - 2 t

  46 min - 50 min

  3. grupp

  4 t 21 min - 5 t

  2 t - 3 t

  51 min - 56 min

  4. grupp

  5 t - 6 t 30 min

  -

  57 min - 1 t

  5. grupp - -

  üle 1 tunni

  kõnnigrupp - -

  5001-...

   

  • Stardinumbrite määramisel lähevad 42 km distantsil arvesse Tartu Linnamaratoni 2023. a. tulemused ainult registreerumisel enne II registreerimisvooru lõppu. 
  • Stardigrupi võib kõikidel distantsidel valida kohapeal vastavalt oma eeldatavale lõpuajale.
  • Numbriline stardiprotokoll avaldatakse hiljemalt kolm päeva enne võistlust. 
 • 9. Stardimaterjalide väljastamine

  9.1. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses Tartus Raekoja platsil.

  Võistluskeskus on avatud:

  • 04.10.2024 kell 12.00-21.45;
  • 05.10.2024 kell 7.30-16.00.
 • 10. Ajavõtt ja tulemused

  10.1. Ajavõtt toimub stardinumbri ja elektroonilise ajavõtukiibi alusel. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil muul moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajatele tagastada. 

   

  10.2. Tulemuse saamiseks peab osaleja kogu distantsi vältel kandma nähtaval rinnale kinnitatud 12. LM stardinumbrit, mille tagaküljel on antud numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Finišijoonel hoida rinnanumber nähtaval videokontrolliks, mitte toetada kätt pulsikella kontrolliks vastu keha ja rinnanumbrit, see takistab ajavõtusignaali lugemist. Stardinumbri kuju ega suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel.
   

  10.3. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena Ultimate Sport Service kodulehel. Ametlikud tulemused avaldatakse võistlusjärgsel reedel kell 17.00 Klubi Tartu Maraton veebilehel. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati võistlusjärgse kolmapäevani kella 17.00-ni.

   

  10.4. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jms kohta tuleb esitada võistluste žüriile: 

  • esimese 100 lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist; 
  • kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
  • Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. 
  • Kõik võistlustega seotud kirjalikud protestid lahendab võistluse žürii.
 • 11. Autasustamine

  11.1. Autasustamine toimub finišialas vastavalt ürituse ajakavale.

  • Autasustatakse:
   • 42 km jooksu 6 paremat meest ja naist; 
   • 21 km jooksu 3 paremat meest ja naist; 
   • 10 km jooksu 3 paremat meest ja naist. 
  • Võitjaid autasustatakse karika ja eriauhindadega. Auhindu väljastatakse stardinumbri või ID-kaardi alusel. 
  • Välja on pandud karikad 42 km vanuseklasside võitjatele. 21 km ja 10 km distantsil vanuseklasside arvestust ei peeta.
  • Autasustatakse tiimide arvestuse kolme paremat võistkonda karikate ning tasuta osalemistega Klassiku järgmisele osavõistlusele. Karikad antakse üle Klubis Tartu Maraton üritusejärgsel nädalal, tasuta registreerimise info saadetakse tiimi esindaja e-postile.
  • Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast).
  • Autasustamisele mitteilmunud sportlane kaotab õiguse auhindadele ja hiljem auhindu ei väljastata.
 • 12. Ürituse ärajäämine

  12.1. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt käesolevale juhendile ja kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused.


  12.2. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu ja etteteatamisega vähemalt 72 enne stardi kellaaega, kantakse 50% makstud osavõtutasust registreerija maratonikontole krediidiks, mida kontoomanik saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Klassiku üritustele registreerimisel. Krediit kehtib järgmise aasta Tartu Linnamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuni.

   

  12.2.1. Kui eraisiku registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.12.2. nimetatud edasikande võimalust ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.


  12.2.2. Kõik eraisikud, kelle tasutud osavõtutasust 50% kuulub edasikandmisele järgmiste ürituste osavõtutasudeks, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Linnamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks registreerima soovitud üritus(t)ele (täitma registreerimisvormi enda või teise isiku andmetega) ja vajadusel tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.


  12.2.3. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmiste ürituste osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele. Juriidilise isiku tasutud osavõtutasust kantakse 50% juriidilise isiku esindaja maratonikontole koondsummana, registreeritud isikuid automaatselt üle ei kanta. Ettevõtte esindaja peab tegema uued registreerimised soovitud üritus(t)ele hiljemalt järgmise aasta Tartu Linnamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

   

  12.3. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus, epideemiatest või muudest põhjustest tingitud siseriiklikud piirangud jne).


  12.4. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei hüvita ürituse korraldaja kulutusi, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.


  12.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Maratoni Kodu

Meediapartner

Suurtoetajad

Toetajad

Koostööpartnerid

Sarjad