Menüü
P 12.05.2024

Populaarseim maastikujooks Baltimaades.
Täiendav info
 • 1. Üldinfo

  1.1. 42. Tartu Maastikumaratoni virtuaaljooksu (VJ) korraldab MTÜ Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ning juhatuse ja volinike kogu otsustele. VJ on 42. Tartu Maastikumaratoni alamüritus ja täiendab maratoni põhidistantse. Virtuaaljooksul osalemiseks tuleb eraldi registreerida.
   
  1.2. 42. Tartu Maastikumaratoni virtuaaljooks toimub 3.-19. maini 2024.

  • Virtuaaljooks on jooksusündmus, millel saab osaleda endale sobivas kohas ja ajal. Ettenähtud distants tuleb läbida mis tahes päeval etteantud ajavahemikus. 
  • Valikus on distantsid 42 km, 21 km, 10 km ja 5 km. Kõiki distantse võib läbida kas joostes või kõndides. Valitud distants tuleb läbida ühekorraga. Vahepeal peatudes ei panda kella seisma.
  • Eraldi distantsina on võimalik valida maratoni kombo, mille puhul võib 42 km distantsi läbida virtuaaljooksu perioodi vältel osade kaupa. Iga osa minimaalne pikkus on 4,2 km.
  • Keelatud on distantsi läbimiseks auto, jalgratta vms. mootori- või inimjõul liikuva transpordivahendi kasutamine. Reeglite rikkumise tuvastamisel on korraldajal õigus osaleja diskvalifitseerida.
  • Distantsi võib läbida kas MM ametlikul rajal või vabalt valitud omale sobivas kohas ja rajal. Soovitame võimalusel vältida asfaltkattega radasid. MM ametlikud rajad kulgevad peamiselt kruusakattega metsateedel ja on looduses tähistatud VJ perioodi vältel.
  • Virtuaaljooks ei ole võistlus ja autasustamist ei toimu, osaluskord läheb arvesse Tartu Maratoni Klassiku sarjas (iga osaleja saab 1 punkti) ning hõbe-, kuld- ja saadikumärkide arvestuses, juhul kui samal aastal pole osalejal tulemust Tartu Maastikumaratoni põhidistantsil.
  • Lõpuprotokollis avaldatakse kõigil distantsidel sama distantsi jooksjate ja kõndijate tulemused koos.

   

  1.3. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt.

 • 2. Osalemise üldised reeglid

  2.1. Osavõtt VJ-st toimub omal riisikol. Tavaliiklus ei ole suletud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma kõiki liikluseeskirju. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. 

   

  2.2. Osaleda võivad kõik 2009. aastal (kahel lühemal distantsil 2012. aastal) või varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. 

   

  2.3. Väljas liikumine VJ-l osalemiseks peab toimuma vastavalt osaleja asukoha riigi eriolukorra ja sellel ajahetkel kehtivatele üldistele liikumisreeglitele. VJ-l osalemine ei anna õigust kehtestatud piiranguid eirata. Terviseohutuse huvides soovitame virtuaaljooksul osaledes hoida teiste inimestega vahet vastavalt Terviseameti soovitustele. Märgates terviseprobleemiga inimest, palume helistada hädaabinumbril 112.  
   

  2.4. Meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu loodusesse viskamine on rangelt keelatud! 

 • 3. Registreerimine ja ümberregistreerimine

  3.1. Osavõtjate registreerimine toimub Klubi Tartu Maraton lehel tartumaraton.ee kuni 19.05.2024 kell 23.59.
  12. mail registreerimist ei toimu.

   

  3.2. Ümberregistreerimine (osavõtja nime ja/või distantsi vahetus) toimub:

  • iseteeninduskeskkonnas kuni 19.05.24 kell 23.59.
  • 12. mail ümberregistreerimist ei toimu.
  • Virtuaalsõidult põhiüritusele ümberregistreerimisel tuleb tasuda osavõtutasu vahe vastavalt ümberregistreerimise hetke vooru osalustasudele.


  ​3.3. Registreerimisega 42. Tartu Maastikumaratoni virtuaaljooksule kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva juhendiga.

   

  3.4. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

 • 4. Osavõtutasud

  Kuupäev 5 km 10 km 24 km 42 km ja kombo 42 km
  kuni 31.12.2023 20 € 25 € 35 € 40 €
  01.01.-19.05.2024 21 € 26 € 36 € 41 €

   

  4.1. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.

  Kõikides osavõtutasudes kehtib kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 30% hinnasoodustus (v.a. ümberregistreerimistasu). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus -10%) ei laiene.

   

  4.2. Osavõtjale kindlustatakse: digitaalne stardinumber, tulemusega lõpetajale 42. Tartu Maastikumaratoni medal (saadetakse postiga 2 nädala jooksul pärast tulemuse kinnitamist) ja nimeline elektrooniline diplom, tähistatud Maastikumaratoni rajad (vt punkt 2), kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile (ei saadeta postiga, kättesaamine KTM ürituste võistluskeskustest või büroost lahtiolekuaegadel).

 • 5. Ajavõtt ja tulemuse üleslaadimine

  5.1. Ajavõtt ja läbitud distantsi fikseerimine toimub osaleja isikliku mõõteseadmega (spordikell, nutitelefon vms). 
   
  5.2. Tulemuse saamiseks: 

  • Klubi Tartu Maraton kodulehel tuleb registreerida soovitud distantsile ja maksta osalustasu.
  • Läbida ürituse toimumisperioodi jääval päeval valitud pikkusega distants ja fikseerida see oma mõõteseadmega. Palume kindlasti mõõteseadmelt kontrollida, et läbitud maa oleks vähemalt sama pikk kui valitud distants. 
  • Laadida mõõteseadme logifail hiljemalt 19. mail kell 23.59 üles KTM kodulehel virtuaaljooksu osalejate nimekirjas osaleja nime juures. Faili saab üles laadida korduvalt, arvesse läheb viimane.
  • Medali saatmise eelduseks on korrektse postiaadressi sisestamine koos tulemusega. 
  • Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena interneti kodulehel www.tartumaraton.ee. Ametlikud tulemused avaldatakse 26. mail kell 17.00 interneti kodulehel.
  • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni 19. mai kella 17.00-ni. 

   

  5.3. Virtuaalsõidu tulemust ei arvestata stardigrupi määramisel järgnevatel aastatel.

Ametlikud partnerid

Suurtoetajad

Toetajad

Koostööpartnerid