Menüü
P 20.02.2022

Eestimaa talvine laulupidu.
Täiendav info
 • 1. Üldinfo

  1.1. 48. Tartu Maratoni Avatud Rada (edaspidi TM Avatud Rada) kuulub rahvusvahelise pikamaasuusatajate sarja Worldloppet (WL) kalendrisse.


  1.2. ​48. TM Avatud Rada (edaspidi ka üritus) korraldab Klubi Tartu Maraton (48. TM nõukogu ja korralduskomitee) sponsorite ja toetajate kaasabil.


  1.3. 48. TM Avatud Rada korraldatakse vastavalt Eesti Suusaliidu (ESL) ja FIS-i murdmaasuusatamise pikamaasuusatamise võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ja programmile ning Klubi Tartu Maraton volinike kogu ja juhatuse otsustele.

   

  1.4. Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) võivad korraldajad ürituse rada muuta, lühendada või sõidu ära jätta. Sellekohane otsus tehakse esmaspäeval enne maratoni. (FIS p.388.1.2), millest antakse teada massiteabevahendite kaudu. Võistluste žüriil on erandkorras õigus teha osavõtjate turvalisuse tagamiseks muudatusi kuni 3 tundi enne starti (FIS p.388.1.3).

   

  1.5. Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee. 

 • 2. Stardi aeg ja koht

  2.1. 48. TM Avatud Rada toimub pühapäeval, 13. veebruaril 2022 trassil Otepää – Arula – Palu – Elva. Tartu Maratoni rada on sel päeval avatud ainult 48. TM Avatud Rajale registreerunud suusatajatele. 

  • 63 km start kell 9.00 Otepääl Tehvandi spordikeskuses (Worldloppeti passi pikkade sõitude tempel).
  • 31 km start kell 11.00 Arula teeristis Otepää-Puka mnt 8. km (WL passi lühikeste sõitude tempel).
  • 16 km start kell 12.00 Palu TP-s.
  • Avatud Rada ei ole võistlus, paremusjärjestust ei selgitata, tulemus lõpuprotokollis avaldatakse tähestikulises järjestuses.
  • Kõik stardid on avatud ühe tunni jooksul. Finiš avatud kell 11.30–17.00 Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses.
 • 3. Registreerimine ja ümberregistreerimine

  3.1. Registreerumine toimub:

  • Klubi Tartu Maraton büroos Tartus, Laulupeo pst. 25 kuni 12.02.2022 kell 17.00;
  • interneti kodulehel www.tartumaraton.ee kuni 12.02.2022 kell 17.00;
  • võistluspäeval 13.02.2022 stardipaikades alates 1,5 tundi enne starti.

   

  3.2. Ümberregistreerimine.

  Kodulehe iseteeninduskeskkonnas ja Klubi Tartu Maraton büroos on kuni 12.02.22 kella 17.00-ni pikemalt distantsilt lühemale ümberregistreerimine ja isikuvahetus samal distantsil tasuta. Tasuda tuleb osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul.

  Võistluspäeva hommikul on ümberregistreerimistasu 10 € + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul. 

   

  3.3. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

   

  3.4. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).

 • 4. Osavõtutasud

  Kuupäev 63 km 31 km 16 km
  kuni 12.02.2022 35 € 30 € 25 €
  13.02.2022 40 € 35 € 30 €

   

  4.1. Avatud Raja osavõtutasudes kehtib 50% hinnasoodustus Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) noortele registreerimisel kuni 12.02.2022. Avatud Raja päeval soodustusi ei ole. 

   

  4.2. Osavõtjale kindlustatakse: ajavõtt, tulemusega lõpetajale diplom nime ja ajaga, teenindus ja toitlustus finišis ja rajal, pakkide vedu stardist finišisse, vajadusel arstiabi, katkestajate transport.

   

  4.3. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel hiljemalt 12.02.2022 kell 17.00 kantakse pool osavõtutasust osaleja kasutajakontole krediidiks, mida ta saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Klassiku võistlustele registreerimisel. Krediit kehtib 1 aasta. Arstitõend tuleb saata meiliaadressil tartumaraton@tartumaraton.ee. 

 • 5. Osalemise üldised reeglid

  5.1. Suusatatakse vabas või klassikalises tehnikas.

   

  5.2. Osavõtt Avatud Rajast toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

 • 6. Korraldus stardis / finišis ja rajal

  6.1. Teeninduspunktid.

  63 km rajal on 6 teenindus-toitlustuspunkti (TP): 1. Matu 12 km, 2. Ande 23 km, 3. Kuutse 32 km, 4. Peebu 39 km, 5. Palu 46,6 km, 6. Hellenurme 53,5 km. 31 km rajal on 3 TP-d: 1. Peebu 7 km, 2. Palu 14,6 km, 3. Hellenurme 21,5 km.

   

  6.2. Prügialad. 

  Maratoni rajal on tähistatud prügiala iga TP eel ja järel. Samuti on tähistatud kaks täiendavat prügiala rajalõikudel, mis oma profiililt on söömiseks/joomiseks sobilikud ja kus see eeldatavalt toimub. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv.

 • 7. Ajalimiidid

  7.1. Avatud Raja läbimiseks on järgmised ajalimiidid: 

  Start suletakse kell 10.00 Otepääl; kell 12:00 Arulas.

  1. Matu TP kell 11.00
  2. Ande TP   kell 12.00
  3. Kuutse TP  kell 13.00
  4. Peebu TP kell 13.50
  5. Palu TP kell 14.50
  6. Hellenurme TP   kell 15.45
  Finiš kell 17.00

   

  7.2. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-dest katkestajate bussiga finišisse.

   

 • 8. Stardimaterjalide väljastamine

  8.1. Stardimaterjalide väljastamine toimub:

  • 11.02.2022 kell 14-18 ja 12.02.2022 kell 10-17 Klubi Tartu Maraton büroos Tartus (Laulupeo pst. 25);
  • võistluspäeval stardipaikades alates 1,5 tundi enne starti.
 • 9. Osavõtjate transport ja liikluskorraldus

  9.1. Osavõtjate transport.

  Korraldajad soovitavad kasutada eribusse sõiduks maratonipäeva hommikul Tartust ja Elva finišiparklast stardipaikadesse. Starti sõitvatele bussidele toimub piletimüük ainult eelmüügist. Pärast maratoni saab eribussidega sõita finišipaigast Tartusse ja stardiparklatesse. Sõit eribussiga on tasuline, päevapileti hind on 4 €. Bussipiletite eelmüük toimub KTM büroos ja teistes korraldajate teavitatud kohtades. Busside sõidugraafikud avaldatakse kaks nädalat enne üritust klubi kodulehel.

   

  9.2. Parkimine.

  Parklad nii stardipaikades kui ka finišipaigas on tasuta. Parklatesse suunatakse autod vastavalt liikluskorraldusele ja täituvusele.

 • 10. Ajavõtt ja tulemused

  10.1. Ajavõtt toimub ainult elektroonilise ajavõtukiibiga. 

   

  10.2. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu maratoni vältel kandma nii eest- kui ka tagantvaates nähtaval Avatud Raja stardinumbrit, mille siseküljele on kinnitatud kaks ajavõtukiipi. Kiipe korraldajatele tagastama ei pea.

 • 11. Ürituse ärajäämine

  11.1. Avatud Raja ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force majeure) tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt käesolevale juhendile ja kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused.

  11.2. Avatud Raja ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force majeure) tõttu ja etteteatamisega vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega, kantakse 50% makstud osavõtutasust registreerija maratonikontole krediidiks, mida kontoomanik saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku üritustele registreerimisel. Krediit kehtib järgmise aasta Tartu Maratoni 1. registreerimisvooru lõpuni.

  11.2.1. Kui eraisiku registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.11.2. nimetatud edasikande võimalust ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.
  11.2.2. Kõik eraisikud, kelle tasutud osavõtutasust 50% kuulub edasikandmisele järgmiste ürituste osavõtutasudeks, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Maratoni 1. registreerimisvooru lõpuks registreerima soovitud üritus(t)ele (täitma registreerimisvormi enda või teise isiku andmetega) ja vajadusel tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  11.2.3. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmiste ürituste osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele. Juriidilise isiku tasutud osavõtutasust kantakse 50% juriidilise isiku esindaja maratonikontole koondsummana, registreeritud isikuid automaatselt edasi ei kanta. Ettevõtte esindaja peab tegema uued registreerimised hiljemalt järgmise aasta Tartu Maratoni 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

  11.3. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm  vms ilmastiku nähtus jne.).

  11.4. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei hüvita ürituse korraldaja kulutusi, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.

  11.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Suusapartner

Määrdepartner

Meediapartner

Suurtoetajad

Toetajad

Koostööpartnerid

Sarjad