Menüü
29.05 - 05.06.2022

Maanteeratturite püha graal.
Täiendav info
 • 1. Üldinfo

  1.1. 41. Tartu Rattaralli virtuaalsõidu (VS) korraldab MTÜ Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ning juhatuse ja volinike kogu otsustele. VS on 41. Tartu Rattaralli alamüritus ja täiendab maratoni põhidistantse. Virtuaalsõidul osalemiseks tuleb eraldi registreerida. 
   
  1.2. 41. Tartu Rattaralli virtuaalsõit toimub 20. maist kuni 5. juunini 2022.

  • Virtuaalsõit on nn. kaugosalusega jalgrattasündmus, millel saab osaleda endale sobivas kohas ja ajal. Ettenähtud distantsi saab läbida mis tahes päeval etteantud ajavahemikus. 
  • Valikus on distantsid 128 km, 59 km ja 28 km. Valitud distants tuleb läbida ühekorraga. Vahepeal peatudes ei panda kella seisma.
  • Eraldi distantsina on võimalik valida ralli kombo, mille puhul võib 128 km distantsi läbida virtuaalsõidu perioodi vältel osade kaupa. Iga osa minimaalne pikkus on 12,8 km.
  • Peale tavalise jalgratta on erandkorras virtuaalsõitu lubatud läbida ka elektrijalgrattaga.
  • Distantsi võib läbida kas RR ametlikul rajal või vabalt valitud omale sobivas kohas ja rajal. RR ametlikud rajad on virtuaalsõidu perioodi vältel tähistatud.
  • Virtuaalsõit ei ole võistlus, paremusjärjestuse koostamist ega autasustamist ei toimu, osaluskord läheb arvesse Tartu Maratoni Kuubiku sarjas (iga osaleja saab 1 punkti) ning hõbe-, kuld- ja saadikumärkide arvestuses, juhul kui samal aastal pole osalejal tulemust RR põhisõidult.

   

  1.3. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt.

 • 2. Osalemise üldised reeglid

  2.1. Osavõtt VS-st toimub omal riisikol. Tavaliiklus ei ole suletud. KOHUSTUSLIK on kõigi liikluseeskirjade järgimine. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

   

  2.2. Osaleda võivad kõik 2007. aastal (kahel lühemal distantsil 2010. aastal) või varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.   

   

  2.3. VS-l osalemiseks väljas liikumine peab toimuma vastavalt osaleja asukoha riigi eriolukorra ja sellel ajahetkel kehtivatele üldistele liikumisreeglitele. VS-l osalemine ei anna õigust kehtestatud piiranguid eirata. Terviseohutuse huvides soovitame virtuaalsõidul osaledes hoida teiste inimestega vahet vastavalt Terviseameti soovitustele. Märgates terviseprobleemiga inimest, palume helistada hädaabinumbril 112.  

   

  2.4. Meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu loodusesse viskamine on rangelt keelatud! 

 • 3. Registreerimine ja ümberregistreerimine

  3.1. Osavõtjate registreerimine toimub internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 05.06.2022 kell 23.59.

   

  3.2. Ümberregistreerimine (osavõtja nime ja/või distantsi vahetus, ümberregistreerimine põhiürituselt virtuaalsõidule või vastupidi) toimub kodulehe iseteeninduskeskkonnas kuni 05.06.22 kell 23.59. Lühemalt distantsilt pikemale ümber registreerides või mittekehtiva soodustuse korral tuleb juurde maksta osalustasude vahe.

   

  3.3. Registreerimisega 41. Tartu Rattarallii virtuaalsõidule kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva juhendiga.

   

  3.4. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).

 • 4. Osavõtutasud

  Kuupäev 128 km ja kombo 128 km 59 km 28 km
  kuni 05.06.2022 45 € 35 € 15 €

   

  4.1. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.
  Kõikides osavõtutasudes kehtib kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 50% hinnasoodustus (v.a. ümberregistreerimistasu). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus -10%) ei laiene.

   

  4.2. Osavõtjale kindlustatakse: digitaalne stardinumber, tulemusega lõpetajale 41. Tartu Rattaralli medal (saadetakse postiga 2 nädala jooksul pärast tulemuse kinnitamist) ja nimeline elektrooniline diplom, tähistatud Rattaralli rajad (vt punkt 2), kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile (ei saadeta postiga, kättesaamine KTM ürituste võistluskeskustest või büroost lahtiolekuaegadel).

 • 5. Ajavõtt ja tulemuse üleslaadimine

  5.1. Ajavõtt ja läbitud distantsi fikseerimine toimub osaleja isikliku mõõteseadmega (spordikell, nutitelefon vms). 
   
  5.2. Tulemuse saamiseks: 

  • Klubi Tartu Maraton kodulehel tuleb registreerida soovitud distantsile ja maksta osalustasu.
  • Läbida ürituse toimumisperioodi jääval päeval valitud pikkusega distants ja fikseerida see oma mõõteseadmega. Palume kindlasti mõõteseadmelt kontrollida, et läbitud maa oleks vähemalt sama pikk kui valitud distants. 
  • Laadida mõõteseadme logifail hiljemalt 6. juunil kell 23.59 üles KTM kodulehel virtuaalsõidu osalejate nimekirjas. Faili saab üles laadida korduvalt, arvesse läheb viimane.
  • Medali saatmise eelduseks on korrektse postiaadressi sisestamine. 
  • Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena interneti kodulehel www.tartumaraton.ee. Ametlikud tulemused avaldatakse 10. juunil kell 17.00 interneti kodulehel.
  • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni 8. juuni kella 17.00-ni. 
    

  5.3. Virtuaalsõidu tulemust ei arvestata stardigrupi määramisel järgnevatel aastatel.

Nimisponsor

Meediapartner

Maratoni Kodu

Suurtoetajad

Toetajad

Koostööpartnerid

Sarjad